Dinside.no og tek.no har begge kåret Netgear Orbi RBK23 til den beste ruteren som leverer best.

+ stabil tilkobling.
+ dekker store områder.
+ god app.
+ god hastighet.

-tidkrevende oppsett.

Denne nettverkspakken består av tre satellitter og er beregnet på litt større boliger. Den har en app-basert oppsett og administrasjon, men ikke bluetooth.

I appen kan en sette opp et gjestenettverk, ta oppdateringer, se hvilke enheter som koblet til, sette opp foreldrekontroll med mer. Med Netgear-konto kan du styre nettverket når du er ute av huset. Skal du ha mer kompliserte innstillinger finner du disse på orbilogin.com.

Tek.no opplevde dårlig resultat på to av tre punkter i førsteetasjen i huset de testet ut mesh-nettverket. Trebåndsnettverket fungerte meget bra da de kom utenfor satellittenes dekningsområdet. Der opplevde de at trebåndsnettverket var mye bedre enn tobåndsnettverk, siden satellittene opererer uten å måtte halvere båndbredden.

Tek.no trekker frem fordeler og ulemper som:

+ svært enkel app.
+ god roaming mellom nodene.
+ hastigheten synker ikke nevneverdig utover i nettverksopologien.

-oppsettet kan være utfordrende.
– selve ruteren gav noen svake målinger.
– to ethernet-porter per enhet.

Relaterte tester

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.